Baggrund

Profil

Når visioner og fremtidsbilleder er menings- og værdifulde, tydelige og stærkt forankret- bliver de en stærk trækkraft og du oplever et følgeskab og et fællesskab, som giver overraskende gode løsninger og resultater.

Bjarne Stolten Thomsen har mere en 25 års erfaring som chef og leder inden for uddannelse, udvikling og digitalisering.

Det personlige drive bygger på at have store visioner og indfri disse ved at:

  • se på helheder og sammenhænge i og uden for organisationen
  • skabe følgeskab og udvikling via fremtidsscenarier
  • overskue stor kompleksitet og sammenhænge og fokusere på de afgørende  faktorer
  • være nysgerrig på og anerkende menneskers potentialer og styrker og bringe dem i spil
  • tilrettelægge processer som understøtter kompetenceudvikling, kvalitet og effektiv drift

Kompetencer og styrker i spil

Kompetencerne i udvikling- og udviklingsledelse er bragt i spil inden for en lang række af projekter eksempelvis:

Projektudvikling, funding og implementering af 2 store uddannelsesreformer inden for erhvervsuddannelsesområdet i konsortiesamarbejde.

Projektansvar for udvikling og gennemførelse af Europæiske projekter med deltagelse af 4-5 lande og 10- 12 aktører eks.

  • Mobil distance learning.
  • E -Teacher.

Regionale og lokale projekter  eksempelvis:

Udvikling og etablering af XHOUSE, Link: https://www.tvsyd.dk/nyheder/06-01-2015/1930/x-house-indviet

Connect som er et samarbejdsprojekt med Jobcenter Kolding og HANSENBERG for unge.

Projektudvikling og ledelse af flere digitale projekter til kvalificering af planlægning og processer.

Projektudvikling og gennemførelse inden for idrættens verden med støtte fra kommune og private fonde.

CV – uddannelse

Bjarne Stolten Thomsen er uddannet i Coaching, Personaleudvikling, Uddannelsesledelse, Lederskabsudvikling og Management Consulting med stærke erhvervsfaglig uddannelser fra Dansk NLP Institut og har stor praktisk erfaring og kompetencer med disse.

NLP Master Practitioner, Dansk NLP Institut

Belbin certificering i Teampotentiale og teamledelse, Potential APS

Appreciative Inquiry (anerkendende kommunikation), DIEU

EFQM Assessor, Teknologisk Institut

Undervisning og læring, modul af Diplomuddannelse i erhvervspædagogik, Metropol

Praktikvejlederuddannelse, DEL

Cand. Pæd. 1 del, Danmarks Lærerhøjskole

Lærereksamen, Kolding Lærerseminarium