Fundraising og projektudvikling

Fundrasing og projektudvikling

Futureconnection har stor erfaring med pulje – og fondsansøgninger til private og offentlige fonde.

Futureconnection kan være behjælpelig med projektbeskrivelser og gennemførelse af udviklingsprojekter, som er i overensstemmelse med strategier, fondsformål og som giver mening og værdi for projektdeltagerne.

Projektudvikling, hvor der søges ekstern finansiering, har typisk følgende forløb.

1. Idé og afklaring

I denne fase drøftes idéer og der afklares hvilke muligheder, der vil være for ekstern finansiering via fonde og puljer.

2. Projektskitse

Ved større projekter kan det aftales, at der udarbejdes en skitse for projektet, hvor projektet foldes ud. Der etableres et match mellem projektidé og strategi for virksomheden/organisationen og fondens/puljens formål.

Projektskitsen udfolder idéen, formålet, indsatser, effekter og budgetramme. Projektskitsen giver et kvalificeret grundlag for beslutning om projektansøgning og omfanget af denne.

3. Projektansøgning

Der udarbejdes en projektansøgning, hvor alle formelle ansøgningskrav indgår herunder rammer for budgetlægning.

I ansøgningsprocessen vil der typisk være kontakt med administrationen af fonden/puljen omkring projektansøgningen og bevillingen.

4. Projektledelse

Projektledelse afhænger af projektet, der vil typisk være opgaver med:

 • Etablering af projektorganisation med en styrkebaseret bemanding af opgaver og roller.
 • Gennemførelse af projektplan og aktiviteter i henhold til plan.
 • Løbende kontakt med fonden/puljen i henhold til bevillingsskrivelse.
 • Implementering og perspektivering.
 • Dokumentation, evaluering og rapportering.

Prisniveau.

Futureconnection kan indgå i de dele af projektet, som der aftales.

 1. Idé og afklaring uden beregning.
 2. Projektskitse: 10. – 20.000 kr. ( modregnes ved endelig projektansøgning)
 3. Projektansøgning: 7 – 10 % af ansøgningsbeløbet.
  Betalingen for projektskitsen fratrækkes og halvdelen betales i forbindelse med ansøgningen. Den anden halvdel betales alene, hvis(når) projektet bevilliges.
 4. Projektledelse: aftales ud fra omfang og kompleksitet.

Projekterfaring

Eksempler: http://futureconnection.dk/baggrund/